Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.pngee0e5b7b2eceaf991aac3e5095e14dd6
bip4.pngddae198cc76a9395bcec5d892442c99a
baner_zamowienia_publiczne_220x120.jpg5501b313e2075de129f3159e8932f9c7
baner bon wychowawczy.jpg7768dd7c3e1c4027246ba83c87d313c8
gprn.PNG03401a14843440dd3466d525e0d88d1b
ppp2.png389768ff0084239f4377b03fa01b79d2
gmina sprzedaje.jpg4a1aff664016dd53f0f77eb10ff8d842
sty.PNG2389d86c4ffef9d8ecfca976ea5605c8
budzet_obyw.png2a6e25e246e72d633ff81a834c49bb13
z.png263a386346bc967a5d324b617bae116e
8.pngd9ead0aa224ed92fdc785a8493ff1af1
Tryton Nyski XX baner do menu.jpg8e2649c6dae5be9cfe43f7d3230b0089
ulgi_rodzina.pngc0f8841d267798f20fd8a06fafb4d78c
baner zakładka.jpg783537c86b6b1474273bab01bedc73c8
odpady.gif53f620811e79bf7d5199753617cfab5c
eko_harmonogram.png3929d7197131250146693803ce718ff8
airly.PNG9fa2cb9e1d3b6d170497e97a8e9a8747
mapa.pngb2e00e43010b05a8cbb09af52cf0bf2d
baner_220x133_miejski_internet_nysa.jpg2a150a97c9c79dffe4791846aed977cb
mobil.pngf41aa5cdc41022b56a8b409b07f862ff
rrr.pngdd4d62322a702bfd6f0808fa59bf5741
baner_partnerstwo.gif96497bd60e0988bac502d08921ea89dd
kultura.GIF361ae6d8034a73f7c15fc6e8d2daf0a6
dzielnicowy-baner-oryg.gif2f8576fda4ac917954eb793d83f53cd0
schronisko_zwierzat.pngc319fe646cb93af3fe31f62c3eafdc50
orly.png0d94ef74053b7070b58d6c7615116d2c
turniej poetycki baner.jpg5ef85249f8be0dd0c46ac791b65253c9
baner.jpgc85d3649d97fdf6afa7dd80186bf68d9
przyroda_gmina_nysa_.png05f0948274e91b035b9ec2d7601be0ff
baner_220x120_naprawmyto.jpg4466245a49f21428c54a5a7b9a158a2e
Nyska Droga św. Jakuba - Nysa Saint James' Way
Dodano: 15-03-2013  | Administrator
Wyślij link mailem
grafika
 

 

ENGLISH


Catalog Cammini d'Europa 2013 (Nysa Saint James' Way pages 38-39) >>

Route length: 106km                                                            
Route difficulty: low
Transport
Wrocław – Głuchołazy: car, bus or direct transport from the airport to the place of departure
Skorogoszcz – Wrocław: car, bus or direct transport to the airport
Name
Nysa Saint James' Way

on foot, on horseback, by bike, by canoe
Information and cost
Website: www.nysa.pl
Information: camino.nysa@www.nysa.pl
•         Help with organization
•         Transport from the airport (obligatorily)
•         Possibility of renting bikes, canoes
•         Rich accommodation offer (10-75E/day)
•         Pilgrim's Passport and Certificate of covering the route
•         Additional attractions: - visit to a gold pit + gold panning - performance of the Napoleon battle - medieval James' Fair – guided visit to the most interesting places in Nysa and Głuchołazy - health resort - balneotherapy in Głuchołazy - active stay on the Nyskie Lake (water scooters, sailing, …) - routes: Route of Witches (bike), Route of Blessed Maria Luisa (pedestrian), Route of Eichendorff (pedestrian, bike), Fortress Route ( bike).

“Nysa St. James's Way” - a 106 km long route starts at the St. James's well, runs through Głuchołazy, Nysa, and further through the Nysa County and is connected with the Via Regia tract in Skorogoszcz.

The route commences at St. James' spring known as "St. James' Well" on the slope of Parkowa Mountain being a part of Opawskie Mountains, on the area where, next to the Landscape Park and three nature reserves with unique flora and fauna, there are numerous relics of gold mining. Following the path we pass Głuchołazy, a city with rich spa traditions and one of the greatest Spa Parks in Silesia. It is worth stopping here to explore the following interesting monuments: the Church of St. Wawrzyniec with an early gothic portal or the fragments of municipal medieval walls with the tower of the so-called Upper Gate (viewing tower). Walking along the Biała Głuchołaska river we pass a Jesuit Monastery in Bodzanów, currently being in the possession of the oblate order (available for visitors). It is worth stopping also in Wilamowice Nyskie in order to savour the culinary products of local housewives. Further in Biskupowo we will find a rare Monastery of Benedictines. A real curiosity on the route is the Koperniki village where the ancestors of the great astronomer Nicolaus Copernicus originated from and where you can savour gingerbread baked according to an old secret recipe. The largest city of Nysa St. James's Way is Nysa, named after the richness of architecture monuments, especially the sacral "Silesian Rome". Special attention should be paid to the Minor Basilica St. James Apostle the Elder and St. Agnes with a gothic bell-tower, which holds "St. James's Treasury" (a unique, medieval goods of goldsmith craft of the Nysa craftsmen), Church of Apostles Peter and Paul with illusionistic polychromes of the Scheffler brothers, the Triton Fountain erected following the model of the Roman Fontanna del Tritone by Giovanni Lorenzo Bernini, the Beautiful Well (a masterpiece of the former blacksmith art), Bishop's Palace (currently the museum's seat) or the objects of Nysa Fortress (Prussian fortifications of the 18th century). Nysa is also one of the three lakes in the region with an extensive, sandy beach. Along with the Otmuchowskie and Paczkowskie Lakes, it forms a perfect place for active rest in the "Mountain Lake Region of Nysa" (sailing, motor scooters). Another worth noting, interesting place is a pilgrimage church of Our Lady of Succour to the Faithful (a well known pilgrim's place). The next towns on the St. James's Way in Nysa draw attention with more than twenty penitential crosses. Walking the route we can also encounter a Border Pole of the former Nysa Principality of the Bishops of Wrocław, unique in the European scale and one of the seven that have been preserved until today. Further on, the route leaves the Land of Nysa and runs with the Land of Brzeg to Skorogoszcz where we finish our wandering in the Church of St. James the Apostle.

St. James's Way in Nysa offers also many marked thematic routes:
- "Route of Golden Miners" – a pedestrian route where we will find the remnants after exploration of gold, mining drifts and shafts and we will be able to independently rinse this valuable metal,
- "Witches' Route" – a bicycle route, running through the places related to the history of witch trials, teaches us the dark times of inquisition,
- "In the Footsteps of Blessed Maria Luiza Merkert" – a tourist-pilgrim route marked with bronze boards, leading through the places related to the blessed one from Nysa,
- "Route of Joseph von Eichendorff" – a tourist route running through places of the outstanding romantic poet to the restored Arbour with a beautiful view of the panorama of Nysa, the Opawskie Mountains and the Nysa Lake,
- "Fortress Route" – the route leads on selected 18th century facilities of the Nysa Fortress, preserved in 50-60%, which build up a complex of fortifications, unique in the whole world.


www.camminideuropa.eu <<click>>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JĘZYK POLSKI


Długość trasy: 106km
Trudność trasy: mała
Transport: Wrocław – Głuchołazy: auto, autobus lub bezpośredni  transport z lotniska na miejsce wymarszu Skorogoszcz – Wrocław: auto, autobus lub bezpośredni transport na lotnisko

Nazwa Nyska Droga św. Jakuba - pieszo, konno, rowerem, kajakiem

Informacja i Koszt
Webside: www.nysa.pl

Informacja: camino.nysa@www.nysa.pl
•         Pomoc przy organizacji
•         Transport z lotniska (obligatoryjnie)
•         Możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków
•         Bogata oferta noclegowa (10-75E doba)
•         Paszport Pielgrzyma i Certyfikat po ukończeniu
•         Dodatkowe atrakcje:
- zwiedzanie wyrobiska złota + płukanie złota
- inscenizacja bitwy napoleońskiej
- średniowieczny Jarmark Jakubowy
- zwiedzanie najciekawszych miejsc w Nysie i  Głuchołazach z przewodnikiem
- uzdrowisko - balneoterapia w Głuchołazach
- aktywny pobyt nad Jeziorem Nyskim (skutery wodne, żagle,…)
- szlaki: Czarownic (rowerowy), Błogosławionej Marii Luizy Merkert (pieszy), Eichendorffa (pieszy, rowerowy), Forteczny (rowerowy).
 
Nyska Droga św. Jakuba, szlak mierzący 106 km długości, rozpoczyna się przy Studni św. Jakuba, biegnie przez Głuchołazy, Nysę, dalej przez Powiat Nyski i łączy się z traktem Via Regia w Skorogoszczy.
Szlak rozpoczyna się przy źródle św. Jakuba zwanego „Studnią św. Jakuba” na zboczu Góry Parkowej będącej częścią Gór Opawskich, na terenie których obok Parku Krajobrazowego i trzech rezerwatów przyrody z unikatową florą i fauną, znajdują się liczne relikty górnictwa złota. Podążając dalej mijamy Głuchołazy, miasto z bogatymi tradycjami uzdrowiskowymi i jednym z największych na Śląsku Parkiem Zdrojowym. Warto zatrzymać się tu, by poznać ciekawe zabytki: kościół św. Wawrzyńca z wczesnogotyckim portalem czy fragmenty średniowiecznych murów miejskich z wieżą Bramy Górnej (wieża widokowa). Idąc wzdłuż rzeki Białej Głuchołaskiej, mijamy pojezuicki klasztor w Bodzanowie, obecnie będący w posiadaniu zakonu oblatów (dostępny dla zwiedzających). Dalszą wędrówkę warto przerwać w Wilamowicach Nyskich, aby posmakować lokalnych produktów kulinarnych tutejszych gospodyń. W Biskupowie znajdziemy należących do rzadkości klasztor Benedyktynów. Ciekawostką na szlaku jest wieś Koperniki, z której wywodzą się przodkowie wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika i gdzie posmakować można pierników wypiekanych wg starej tajnej receptury. Największym miastem Nyskiej Drogi św. Jakuba jest Nysa, zwana  ze względu na bogactwo zabytków architektury, szczególnie sakralnej „Śląskim Rzymem”. Na szczególną uwagę zasługuje Bazylika Mniejsza pw św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki z gotycką dzwonnicą, w której mieści się „Skarbiec św. Jakuba” (unikatowe, średniowieczne wyroby sztuki złotniczej nyskich rzemieślników), Kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła z iluzjonistycznymi polichromiami braci Schefflerów, fontannę Trytona wzniesioną na wzór rzymskiej Fontanna del Tritone dłuta Giovanni Lorenzo Berniniego, Piękną Studnię (arcydzieło dawnej sztuki kowalskiej), Pałac Biskupi (obecnie siedziba muzeum) czy obiekty Twierdzy Nysa (fortyfikacje pruskie XVIIIw.).

Nysa to także jedno z trzech jezior w regionie z rozległą, piaszczystą plażą. Wraz z Jeziorem Otmuchowskim i Paczkowskim tworzą doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku w „Górskim Pojezierzu Nysy” (żeglowanie, skutery wodne). Kolejnym ciekawym miejscem wartym uwagi jest pątniczy kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (znane miejsce pielgrzymkowe). Kolejne miejscowości na Nyskiej Drodze św. Jakuba przyciągają uwagę ponad dwudziestoma krzyżami pokutnymi. Na szlaku spotkamy także, unikatowy na skalę europejską, jeden z siedmiu zachowanych do dziś, Słup Graniczny dawnego Księstwa Nyskiego Biskupów Wrocławskich. Dalej szlak opuszcza Ziemię Nyską i biegnie Ziemią Brzeską do Skorogoszczy, gdzie wędrówkę kończymy w Kościele św. Jakuba Apostoła.
Nyska Droga św. Jakuba oferuje również wiele oznakowanych szlaków tematycznych:
- „Szlak Złotych Górników” – piesza trasa, gdzie znajdziemy pozostałości po eksploracji złota sztolnie i szyby górnicze oraz będziemy mogli samodzielnie wypłukać ten cenny kruszec,
- „Szlak Czarownic” – rowerowa trasa przebiegająca przez miejsca związane z historią procesów czarownic, pozwala poznać mroczne czasy inkwizycji,
- „Śladami Błogosławionej Marii Luizy Merkert” – turystyczno-pielgrzymkowa trasa oznakowana płytami z brązu, wiodąca przez miejsca, z którymi związana była błogosławiona z Nysy,
- „Szlak Josepha von Eichendorffa” – trasa turystyczna prowadząca przez miejsca wybitnego poety romantycznego do odrestaurowanej Altany, z której rozciąga się przepiękny widok na panoramę Nysy, Gór Opawskich i Jezioro Nyskie,
- „Szlak Forteczny” – trasa prowadzi po wybranych, zachowanych w 50-60%, XVIII wiecznych obiektach Twierdzy Nysa, które wchodzą w skład kompleksu unikatowych w skali światowej fortyfikacji.

Otwarcie Nyskiej Drogi św. Jakuba oraz relacje z imprez dla pielgrzymów


Nyska Droga św. Jakuba biegnąca od Głuchołaz do Skorogoszczy połączona jest z „Drogą św. Jakuba VIA REGIA” w województwie opolskim.
Na trasie szlaku umieszczono granitowe głazy z kamieniołomu Kamienna Góra koło Nysy. Głazy oznakowano wizerunkiem muszli. Dodatkowo na trasie umieszczono plakietki oraz stemple z wizerunkiem muszli, która stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago. W załączniku opis i mapa szlaku.

Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło w dniu 25 lipca 2010r. podczas Jarmarku Jakubowego. Wcześniej zorganizowana została specjalna konferencja w Bastionie św. Jadwigi. Prelegentami byli Emil Mendyk oraz Kazimierz Staszków. Burmistrz Nysy Jolanta Barska opowiadała o znaczeniu szlaku św. Jakuba dla miasta. Rowerzyści z Nysy, którzy wrócili z pielgrzymki do Santiago de Compostela oraz ks. Daniel Leśniak, czyli św. Jakub powitani zostali przed nyską bazyliką przez biskupa Pawła Stobrawę oraz ks. prałata Mikołaja Mroza. Opolski biskup pomocniczy poświęcił tablicę z charakterystyczną mozaiką muszli oraz wspólnie z burmistrz Jolantą Barską odsłonili tablicę informacyjną o szlaku św. Jakuba. Przed bazyliką stanął też głaz ze znakiem muszli. Na nowy szlak wyruszyli rowerzyści z Głuchołaz oraz miłośnicy Nordic Walking.


I Pielgrzymka Nyską Drogą św. Jakuba - 24 lipca 2011r.

Ponad stu pielgrzymów wzięło udział w I Pielgrzymce Nyską Drogą św. Jakuba organizowaną przez Parafię św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nysie. Uczestnicy w dniu 24 lipca 2011r. wystartowali po godzinie 6.00 spod nyskiej bazyliki, wcześniej każdy otrzymał paszport Nyskiej Drogi św. Jakuba, gdzie można było zdobywać pieczęcie potwierdzające przebyty odcinek szlaku, koszulkę pielgrzyma, piernika wypieczonego w Kopernikach i talon na poczęstunek podczas Jarmarku Jakubowego. Wszytko zaczęło się od błogosławieństwa ks. Wiesława Garbacza, wikarego z Parafii św. Jakuba, który wsiadł potem do jednego z pontonów i wraz z grupą ponad 30 kajakarzy pokonał Nysą Kłodzką odcinek z Nysy do Piątkowic. Grupa pieszych pielgrzymów autokarem dowieziona została do Biskupowa. Stamtąd uczestnicy pielgrzymki przeszli pieszo fragmentem „Nyskiej Drogi św. Jakuba” do Nysy. Rowerzyści pojechali z Nysy do Głuchołaz i z powrotem, jednak różnymi trasami. Grupa pielgrzymów na koniach ze stadniny w Morowie pokonała odcinek szlaku spod kościoła w Kopernikach do Nysy. W Głuchołazach do pielgrzymów podążających rowerami przyłączył się drugi strumień tworząc ponad pięćdziesięcio osobową grupę rowerzystów. Przy zabytkowej wieży w Głuchołazach uczestnicy mogli w paszportach potwierdzić przebyty odcinek szlaku jakubowego okolicznościową pieczęcią parafii.

Potem było spotkanie z benedyktynami w Biskupowie. Ojciec Sławomir Badyna opowiedział o historii powstania klasztoru, wierni odmówili modlitwę, było także wspólne zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II. Ojciec Sławomir Badyna podarował również wszystkim pielgrzymom medaliki świętego Benedykta, objaśniając wcześniej jego znaczenie i symbolikę. Burmistrz Jolanta Barska przekazała benedyktynom pierniki wypieczone na Jarmark Jakubowy przez gospodynie z Kopernik. Warto nadmienić, że według tradycji, drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Jakuba w Nysie wznieśli benedyktyni z Ołomuńca, którzy opiekowali się pielgrzymami podążającymi do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W średniowieczu sanktuarium to należało do jednego z trzech najważniejszych w chrześcijaństwie, do którego podążali pielgrzymi z całej Europy. W Kopernikach na pielgrzymów podążających pieszo, rowerami i konno czekał z wodą święconą i pieczątką parafii ks. Damian Jurczak. Grupa 6 osób na koniach ze stadniny w Morowie wprawiła w zachwyt obserwatorów i uczestników pielgrzymki.Wszystkie grupy spotkały się przed sumą odpustową w Parafii pw. św. Jakuba i św. Agnieszki. O godz. 14.00 wraz z św. Jakubem (ks. Daniel Leśniak) pielgrzymi wkroczyli przed bazylikę. Św. Jakub wysiadł z dorożki, za nim wjechali pielgrzymi na koniach, kajakarze trzymający w dłoniach wiosła, rowerzyści i oczywiście piechurzy. Tak rozpoczął się Jarmark Jakubowy organizowany przez Parafię św. Jakuba i św. Agnieszki oraz Fundację Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej. Gospodynie z Kopernik specjalnie na jarmark wypiekły ponad 400 pierników dla turystów i mieszkańców. Była to premiera słodkiego wypieku z Kopernik skąd pochodzi ród Mikołaja Kopernika. Na opakowaniu piernika znajduje się św. Jakub na tle nyskiej bazyliki oraz opis produktu.

Pielgrzymi na Nyskiej Drodze św. Jakuba w multimediach <<kliknij>>

Zobacz film rozpoczęcie Jarmarku Jakubowego w multimediach <<kliknij>>

II Wyprawa Krajoznawcza Nyską Drogą św. Jakuba w multimediach <<kliknij>>

Relacja z pielgrzymki Nyską Drogą św. Jakuba w dniu 24 września 2011r. <<kliknij>>

Nysa w sieci Cammini d' Europa - 2012r. <<kliknij>>


Artur Pieczarka

rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ