Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png9efe133e402141c97b527b43940d2c08
bip4.png9e8d39fb1acd85c5550eb463f0c210c1
Zmień ogrzewanie na proekologiczne
Dodano: 11-04-2017 | Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | wyświetleń: 1444
Wyślij link mailem
grafika

Informujemy iż w związku z realizację zapisów uchwały Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

 

 

 

 

 

       Zgodnie z zapisami uchwały:

 

       ZA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE UZNAJE SIĘ:

 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie olejowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie na paliwo stałe lub  biomasę z automatycznym zasypem paliwa
  i jednym paleniskiem, spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne

 

        PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 

 

 

 

          WYSOKOŚĆ DOTACJI:

          Dla osób fizycznych

 • likwidacja pieca kaflowego, stalowego lub innego niebędącego kotłem c.o.
  i zainstalowanie ogrzewania proekologicznego (nie dotyczy przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej) – 1.000 zł za każdy zlikwidowany piec,
 • likwidacja kotła c.o. i zainstalowanie ogrzewania proekologicznego – 50 % kosztów zakupu pieca, jednak nie więcej niż 4.000 zł,
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej połączone z likwidacją kotła c.o.
  lub likwidacją pieców kaflowych, stalowych lub innych niebędących kotłami c.o. –
  70 % kosztów wszystkich materiałów instalacji urządzeń grzewczych (tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura) oraz kosztów wykonania instalacji, jednak nie więcej niż 5.000 zł,
 • zakup kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych – 400 zł za 1m2 powierzchni czynnej, jednak nie więcej niż 2.000 zł,

 

          Dla pozostałych podmiotów – 30 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż
          5.000 zł

 

 

 

 

         WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

 • trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, kotłów opalanych węglem lub koksem),
 • niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Nysa na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem,
 • złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w terminie do 15 października roku,
  w którym będzie realizowana inwestycja (dotyczy osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) lub do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być realizowana inwestycja (dotyczy osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku),
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz przyznanie dotacji przez Burmistrza Nysy
  i podpisanie umowy udzielenia dotacji pomiędzy Gminą Nysa a wnioskodawcą,
 • przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację modernizacji ogrzewania m.in. faktur, rachunków wystawionych na wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o dotację.

 

 

 W załącznikach:

 

- OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM

- PROTOKÓŁ ODBIORU INWESTYCJI

- UCHWAŁA

- WNIOSEK

- ZARZĄDZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI

- FORMULARZ ZGODY WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA

 

 

Informacja: Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej

Opr. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Miejski w Nysie

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ