Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png275392cfdacc312d867341799b89f425
bip4.pnga90637e539411cdeec25c773edf4fa09
Partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego
Dodano: 03-10-2012 | Artur Pieczarka | wyświetleń: 2835
Wyślij link mailem
grafika

37 partnerów, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji oraz instytucji, podpisali w dniu 2 października porozumienie Partnerstwa Lokalnego „Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego. Gmina Nysa jest jednym z partnerów porozumienia. W Muzeum w Nysie umowę podpisali partnerzy projektu, w tym również burmistrz Nysy Jolanta Barska. Partnerstwo Lokalne: Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego jest dobrowolnym porozumieniem o współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi powołanym w celu wspólnego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych.

 

 

 

 

 


Podpisanie partnerstwa poprzedziły prezentacje uczestników spotkania. Na początku o specyfice regionu i problemach demograficznych mówił Jerzy Dunaj, członek zarządu Powiatu Nyskiego. Potem, było wystąpienie burmistrz Jolanty Barskiej, która omówiła założenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015 i jej realizację.

                                           Członek zarządu Powiatu Nyskiego, Jerzy Dunaj                                                   Burmistrz Nysy Jolanta Barska


Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki realizowano poprzez kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych (Podstrefa Nysa WSSE ul. Karpacka - dwa nowe zakłady, trzeci w budowie), rewitalizację terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz uporządkowanie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej (budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami oraz RCGO w Domaszkowicach z nowoczesną sortownią, selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy). Na terenie RCGO w Domaszkowicach gminna spółka EKOM realizuje budowę kompostowni ze zbiornikiem odcieków oraz rozwijać będzie wykorzystanie paliw alternatywnych. W ramach priorytetu rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystycznych realizowano renowację i adaptację zabytków dla potrzeb rozwoju turystyki (np. zagospodarowanie Wieży Ciśnień, Bastionu św. Jadwigi, Fortu Wodnego). Ponadto, udało się odnowić wiele obiektów zabytkowych m.in.: Fontanna Trytona, Wieża Wrocławska, relikty murów obronnych przy ul. Chodowieckiego, obiekty wpisane do rejestru zabytków (program 50/50 dla właścicieli obiektów). W ramach rozwoju infrastruktury wybudowano także parkingi: przy Nyskim Ośrodku Rekreacji, w Skorochowie (Gościniec Skorochowski) oraz przy ul. Eichendorffa. Dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji zakupiono: pomost pływający, maszynę do czyszczenia plaży, aerator, przenośną widownię na ok. 400 miejsc, kolumny prysznicowe oraz wieżyczkę ratowniczą. W zakresie rozwoju turystyki, istotne jest dalsze wykorzystanie obiektów fortecznych oraz popularyzacja szlaków turystycznych i pielgrzymkowych (Nyska Droga św. Jakuba. Szlak bł. Marii Luizy Merkert, Szlak Eichendorffa, szlaki rowerowe, szlak kajakowy rzeką Nysą Kłodzką) – podkreślała burmistrz Jolanta Barska.

 Burmistrz, mówiła także o wspieraniu rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przez promocję, stypendia i system zachęt do studiowania w Nysie. Jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego, trwa rozbudowa monitoringu ze specjalnym centrum zlokalizowanym w siedzibie Straży Miejskiej w Nysie oraz realizacja kampanii społecznej. Jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, istotny i kluczowy - zdaniem burmistrz Nysy – jest rozwój Regionalnego Parku Przemysłowego w rejonie Radzikowic i Goświnowic. Tu niezbędna jest współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest - Park, ANR oraz OCRG. W zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nadal ważne jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, zbrojenie terenów inwestycyjnych, system zachęt oraz ulg dla przedsiębiorców. Priorytet aktywizacja obszarów wiejskich realizowano poprzez wprowadzenie alternatywnych działalności na terenach wiejskich oraz realizację programu „Odnowa Wsi” – mówiła burmistrz Nysy.

 

 

Oprócz wystąpień samorządowców, o swojej działalności opowiadali także przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz instytucji. Partnerstwo działa na zasadzie nieformalnej grupy partnerskiej, nie posiada osobowości prawnej, jest społeczne, o charakterze non – profit i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy.

 


Artur Pieczarka
rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Nysie

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ