Nysa.eu

Miasto i Gmina Samorząd Gospodarka Kultura Turystyka Imprezy Mapa Spacer wirtualny Kontakt
aktualnosci portal mapa info kali pano http://bip.concept.net.pl mapaStrony galeria multimedia inwe
Wyszukiwarka
» Opcje zaawansowane
Tłumaczenie
Select your language from the list above. Wählen Sie Ihre Sprache aus der obigen Liste. Sélectionnez votre langue dans la liste ci-dessus. Выберите язык из списка выше. Vyberte si jazyk ze seznamu výše.
Ankieta
banerek YouTube 3.png477d65e07faa59912261dcd058c9f6de
bip4.png8a22163c613d7bf6ae4c942a7c368b93
Centrum Nysy będzie się zmieniać
Dodano: 14-05-2012 | Artur Pieczarka | wyświetleń: 7226
Wyślij link mailem
grafika

Na temat konkursu architektonicznego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w Opolu na koncepcję zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi rozmawiano podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miejskim w Nysie w dniu 11 maja br. Przypomnijmy, że konkurs - na który wpłynęło 17 prac - został rozstrzygnięty w dniu 9 maja br. W składzie sądu konkursowego byli: prof. Piotr Gajewski – przewodniczący – SARP Kraków, wiceburmistrz Nysy Piotr Walach, arch. Aloizy Tomiczek – Nysa, Dariusz Grabowiecki, przew. Komisji Urbanistyki i Rolnictwa RM w Nysie,  Iwona Solisz – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Major – SARP Wrocław oraz Marek Nowacki – sędzia referent – SARP Opole.Architekci: Tomasz Grębski i Piotr Guliński


Podczas spotkania pokonkursowego w Urzędzie Miejskim w Nysie rozmawiano głównie o koncepcji architektonicznej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, składu autorskiego: arch. Tomasz Grębski – Grębski Pracownia Projektowa - Wrocław, arch. Piotr Guliński, współpraca - arch. Rafał Grabarczyk. Warto podkreślić, że wyboru najlepszej koncepcji architektonicznej sędziowie konkursu dokonali jednogłośnie. Nagrodą dla zespołu architektów z Wrocławia, będzie możliwość projektowania przebudowy ul. Celnej w Nysie (Gmina przystąpi do realizacji w 2013r.).

 


Uzasadnienie wyboru koncepcji architektonicznej przedstawił, Piotr Gajewski – dr hab. prof. Politechniki Krakowskiej, Prezes SARP Kraków oraz członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Przewodniczący sądu konkursowego jest także jednym z organizatorów Biennale Architektury w Krakowie. Od lutego 2001 r. pełni obowiązki kierownika Katedry Architektury Użyteczności Publicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego. Dr hab. Piotr Gajewski jest autorem projektów i znanych realizacji, które są bazą jego działalności dydaktycznej.

 


Prof. Piotr Gajewski, przewodniczący sądu konkursowego, Prezes SARP w Krakowie


Sąd konkursowy przy ocenie projektów brał pod uwagę kryteria takie jak:

- atrakcyjność rozwiązań architektonicznych - znaczenie podstawowe  
- jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych - znaczenie podstawowe  
- ekonomika rozwiązań projektowych - znaczenie dodatkowe  
- walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe - znaczenie dodatkowe 

Najwięcej dyskusji i pytań w gronie sędziów konkursu było wobec tzw. mebli miejskich (punkty świetlne, ławeczki, ławki), nad którymi w przypadku tworzenia zasadniczego projektu przebudowy ul. Celnej prowadzone będą dalsze uzgodnienia i prace. Prof. Piotr Gajewski podkreślał bardzo dobre rozwiązania architektoniczne nagrodzonej koncepcji, która zakłada ujednolicenie gablot sklepowych (zastosowanie ciekawego rozwiązania specjalnych ram ujednolicających). Przewodniczący sądu konkursowego mówił także na temat architektury na ul. Celnej i błędach.

 


Architekci, Tomasz Grębski i Piotr Guliński, omówili swoją koncepcję na zagospodarowanie Rynku i ulic do niego przyległych. Zmianom została poddana komunikacja kołowa, sieć parkingów oraz trasy rekreacyjne w zieleni. Część realizacyjna to ul. Celna na której głównym zagadnieniem było ujednolicenie obu pierzei ulicy, które straciły jednolity kształt poprzez niekontrolowane rozbudowy parterów i adaptacje ich na usługi.

 


Koncepcja zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi, składu autorskiego: arch. Tomasz Grębski – Grębski Pracownia Projektowa - Wrocław, arch. Piotr Guliński, współpraca - arch. Rafał Grabarczyk - opis:


Ulica Celna – część realizacyjnaGłównym zagadnieniem projektowym jest ujednolicenie obu pierzei ulicy, które straciły jednolity kształt poprzez niekontrolowane rozbudowy parterów i adaptacje ich na usługi. Aby nadać spójny charakter ulicy Celnej, podnosząc jej walory estetyczne, zaprojektowaliśmy dodatkową warstwę elewacji dla wszystkich bloków, składającą się z horyzontalnej ramy i wertykalnych paneli. Horyzontalna rama spełnia rolę przestrzeni przeznaczonej na nazwy i logotypy firm i lokali usługowych. Spina kompozycyjnie całą ulicę, sprawiając wrażenie ładu przestrzennego. Wertykalne panele ustawione w regularnych odstępach przed witrynami, co 40 cm, rozrzedzają się przy istniejących wejściach do sklepów i klatek schodowych. Obserwowane w zbiegu wydają się zlewać w jedną ścianę przepuszającą tylko światła i cienie, zaś w widoku en face ich rozstaw umożliwia wgląd w witryny sklepów oraz wejścia do jego wnętrza. Projektowana rama jest konstrukcją niezależną, nieingerującą w elewację sklepów. W całości znajduje się w przestrzeni chodnika, czyli na działce należącej do miasta, co czyni ją realną w realizacji. Posadzka generalnie składa się z 3 stref: pieszego deptaku z ruchem pieszych wzdłuż ulicy, poprzecznych placów z zielenią, stanowiących również przejścia dla pieszych i elementy zwalniające ruch kołowy oraz strefy parkowania. Każda ze stref wyodrębniona jest innym materiałem. Poprzeczne place akcentujące wnęki poszerzenia i skrzyżowania skracają wizualnie ulicę Celną. Zieleń wysoka podkreśla poprzeczne place.

 Ulica Bielawska i Gierczak – teren A

 

 

Teren ulicy Bielawskiej przy fragmencie fosy miejskiej pomimo bliskości ul. Celnej jest terenem pozbawionym życia. Likwidacja istniejącego targowiska znajdującego się po drugiej stronie fosy pozwoli odzyskać atrakcyjny teren parkowy w centrum miasta, który przyciągnie tam ludzi. Połączenie ulicy Bielawskiej z terenami zielonymi poprzez 2 pomosty nad fosą scali cały teren podnosząc jego wartość dla mieszkańców. Na pomostach znajdować się będą ogródki letnie restauracji i kawiarni. W obrębie parku projektujemy plac zabaw, deptak nad fosą, a wszystko osłonięte od ruchu kołowego na ul. Gierczak i Moniuszki poprzez gęstą zieleń okalającą park.

Meble miejskie

Wszystkie meble miejskie nawiązują do zaprojektowanej ramy tworzącej elewacje parterów ul. Celnej. Nawiązują materiałem – stal, kolorem – grafit oraz kształtem – powtarzające się żebro.

 

 


Ulica Piastowska, Chopina, Gierczak, Moniuszki – teren B

Ruch samochodowy na ulicach Piastowskiej i Chopina został przeniesiony na zachodnią stronę pierzei, jako jezdnia dwukierunkowy, co pozwoliło po wschodniej stronie wygospodarować miejsce na obszerne parkingi (ul. Chopina) oraz tereny zielone rekreacyjne.

Rynek – teren C
Zaletą proponowanej koncepcji jest uwolnienie wschodnich terenów na Rynku od parkingu i ruchu kołowego, co spowodowało wytworzenie dwóch dużych placów: przed Bazyliką Św. Jakuba i Agnieszki oraz przed Domem Starej Wagi. W dotychczasowej sytuacji urbanistycznej Rynek był pozbawiony tradycyjnej, historycznej roli – głównego placu w mieście. Usunięte miejsca parkingowe z Rynku są rekompensowane przez zaprojektowane, liczne miejsca postojowe na ul. Chopina i Piastowskiej. Wschodnia część Rynku zostaje całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, za wyjątkiem dostaw do sklepów. Ruch kołowy na Rynku odbywa się jedynie zachodnią pierzeją, jednokierunkowo w stronę ul. Celnej. Zabudowę śród rynkową okalają letnie ogródki restauracji i kawiarni oraz zieleń w donicach.

Zieleń

Tereny zielone zostały połączone w jeden układ dzięki dodaniu brakujących elementów – ciągów zieleni. Park przy ul. Kolejowej, wzgórze nad Bastionem Św. Jadwigi, park przy ul. Emilii Gierczak oraz rozległe tereny zielone przy al. Lompy połączone deptakami pieszymi i ścieżkami rowerowymi tworzą zielony pierścień wokół centrum miasta. Liczne tereny zielone wokół śródmieścia zostały połączone poprzez dodanie łączącego pierścienia.

Komunikacja kołowa

Wschodnia część Rynku zostaje całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, za wyjątkiem dostaw do sklepów. Ruch kołowy na Rynku odbywa się jedynie zachodnią pierzeją, jednokierunkowo w stronę ul. Celnej. Ulica Celna zaprojektowana jako pieszy deptak handlowy z uspokojonym ruchem kołowym jest jednokierunkowa z elementami spowalniającymi ruch: zmiana toru jazdy, zmiana nawierzchni. Tym zmianom towarzyszy zmiana ruchu na ulicach: Bracka – jednokierunkowa w stronę ulicy Celnej, Henryka Siemiradzkiego – jednokierunkowa w stronę Rynku, Kowalska – jednokierunkowa w stronę ul. Piastowskiej. Przeniesienie pasa ruchu kołowego na ul. Piastowskiej i Chopina na zachodnią pierzeję pozwoliło połączyć wieżę Ziębicką z deptakiem na ul. Krzywoustego od Rynku. Obszary mieszkalne wokół Rynku– tereny wyłączone z opracowania graficznego. W kwartałach zabudowy wielorodzinnej wokół Rynku należy poprawić jakość przestrzeni półprywatnej poprzez uporządkowanie zieleni, wyznaczenie miejsc parkingowym, zmianę mebli na nowe pasujące do charakteru centrum. Ewidentne wydzielenie z przestrzeni publicznej przestrzeni półprywatnej i prywatnej poprzez kształtowanie zieleni, zmianę nawierzchni. W miarę możliwości problemy z parkowaniem rozwiązał by parking naziemny kilkukondygnacyjny lub podziemny.

Materiały

Strefy piesze na ul. Celnej wykonane będą z płyt betonowych, zaś strefy ruchu kołowego z kostki granitowej.


ZOBACZ PROJEKTY - GRĘBSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA <<kliknij>>

WIZUALIZACJE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA RYNKU I TERENÓW PRZYLEGŁYCH - zespołu architektów z Wrocławia w załączeniu. Zapisz plik w celu pobrania.


Prace nagrodzone w konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi, będzie można oglądać podczas wystawy w Urzędzie Miejskim w Nysie.  Specjalne spotkanie dla wszystkich zainteresowanych na temat konkursu odbędzie się w dniu 24 maja br. o godz. 18.00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie (wystawione będą nagrodzone projekty). Spotkanie przeprowadzone będzie w ramach projektu "Masz Głos Masz Wybór", Fundacji im. Stefana Batorego i Szkoły Liderów.

Artur Pieczarka
rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego

 

                       www.nysa.pl oraz facebook: Gmina Nysa - źródła informacji o Twojej Gminie

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ